Fresh Q Events

Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                 Fresh Q Events Oy

Y-tunnus:                           3405262-6

Osoite:                              Saarelankatu 10 A 3

Postinumero:                    30100

Postitoimipaikka:              FORSSA

Puhelinnumero:                040 413 5266

Sähköpostiosoite:             jesse@freshq.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                                 Fresh Q Events Oy

Nimi:                                   Jesse Kujamäki

Osoite:                               Saarelankatu 10 A 3

Postinumero:                      30100

Postitoimipaikka:                FORSSA

Puhelinnumero:                  040 413 5266

Sähköposti:                         jesse@freshq.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys:                                 Fresh Q Events Oy

Nimi:                                   Jesse Kujamäki

Osoite:                               Saarelankatu 10 A 3

Postinumero:                      30100

Postitoimipaikka:                FORSSA

Puhelinnumero:                  040 413 5266

Sähköposti:                         jesse@freshq.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään
kuluttaja-asiakkaiden informointiin ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä
yritysasiakkaiden informointiin, tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen
ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja
käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöön panemiseksi.

 

6. Rekisterien tietosisältö

Kuluttaja-asiakasrekisteri

Kuluttajan
sähköpostiosoite, paikkakunta ja palaute.

Yritysasiakasrekisteri

Yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite,
puhelinnumero, postiosoite ja yhteyshenkilön nimi.

 

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin
kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen
pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja
kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta
yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai
ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns.
cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa
internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät,
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva
käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla,
useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä
tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se,
että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja
tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun
yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu
palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä
rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja
tehtävissään.

 

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä
(EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa,
mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen
tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään
kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten
tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa
järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa
tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa
käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus
kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.